Amsterdamse Kunst Academie

About – Magriet Leemans

In mijn tekeningen en schilderijen voeg ik realistische beelden samen tot nieuwe dimensies. De elementen die ik gebruik, liggen niet voor de hand. Integendeel: mijn keuzes zijn ongerijmd. Die onvoorspelbaarheid maakt dat de toeschouwer tot nieuwe associaties kan komen. Door beelden in een ander perspectief te zetten, benadruk ik het bijzondere. Spiegelingen en reflectie in water zijn daarbij voor mij onontbeerlijk: zij zijn het venster op een onderhuidse wereld van verlangens en dromen.

Share
Leave A Comment