Amsterdamse Kunst Academie

Deeltijd / Parttime MIX academy

10

  • ZOEKTOCHT NAAR DE KERN VAN JOUW VERBEELDINGSWERELD IN JE EIGEN STIJL

  • PROFESSIONELE BEGELEIDING DOOR MIDDEL VAN MAATWERK IN LES GEVEN DOOR DOCENTEN OP HBO NIVEAU

  • HET GEHELE JAAR DOOR WORKSHOPS VAN 5 LESSEN IN VERSCHILLENDE DISCIPLINES:

    MODERNE KUNST/ILLUSTRATIE/PATTERN DESIGN/GRAFISCH ONTWERP/BEElDENDE VORMGEVING/ANIMATIE/FILM/FOTOGRAFIE/CONCEPTONTWIKKELING

  • GEEN UITSLUITSEL OP BASIS VAN VOOROPLEIDING – LESSEN OP HBO NIVEAU

  • PORTFOLIO/WEBSITE EN NETWERK OPBOUWEN IN DRIE JARIGE STUDIE

  • PARTICULIER ONDERWIJS GEEN STUDIEFINANCIERING/OV MAAR DUS OOK GEEN SCHULD OPBOUW

 

The MIX has a full time study for students from sixteen to twenty-six years of age who want to make a living out of art. The focus of the study is to find and develop your own specific style. There is a heavy emphasis on making a living out of your talents as a creative designer.

Full time study, in short:

– Find and develop your own specific style during a three year program.
– Earning while learning; make money with your artwork.
– Mentality as a base of success.
– Professional art education by 15 teachers.
– Workshops of 5 lessons in different disciplines: Illustration, pattern design, graphic design, animation,film, photography and branding.
– No exclusions on base of preparation education.
– Portfolio/website and network building.
– Private art school includes no study finance means no  study debt.


Part time

 

Eerste jaar – Basiskennis en vaardigheden

Het eerste jaar bestaat uit het bestuderen van alle KUNST technieken. Tal van beeldaspecten, onderwerpen en materialen komen aan de orde. Waarneming, gebruik van fotografie, klassieke studies, vermogen tot inbeelding en experimentele eigentijdse moderne manier van werken zijn het onderzoek van de studie. In het tweede gedeelte wordt het ontwikkelen van de ideeën en het moderne vormgeven op het platte vlak en het drie dimensionale bestudeerd. De student krijgt inzicht in lijnvoering, vorm en compositie, dieptewerking in realisme en in de abstractie. De zoektocht naar de eigenheid van de student is het kenmerk van de MIX METHODE.

Tweede jaar – Realisme versus abstractie

In het tweede jaar staat de herkenbare kunst centraal en de daar van afgeleide abstracte stromingen. Alle vormen uit de 20-ste eeuw zoals realisme, expressionisme, magisch realisme, surrealisme, fotorealisme, pop art en de nieuwe figuratie worden bestudeerd. De studie zal de technieken behandelen die nodig zijn om een herkenbaar kunstwerk te maken met een eigen uniek handschrift. Een kunstwerk kan op vele manieren tot stand komen. De gekozen inhoud, die de achtergrond vormt van de eigen onderwerpen, zijn de basis van de studie en de aanzet tot verdieping in het derde jaar.

Derde jaar – Modern Identiteit

In het derde jaar gaat het om het ontwikkelen van de vaardigheden en kennis van de uitgebreide mogelijkheden van de moderne kunst, de daarbij gekozen inhoud van de student en de analyse van het gemaakte werk. Moderne stromingen uit de beeldende kunst worden inzichtelijk gemaakt. Het experimenteren samen met het onderzoek van de moderne technieken en mogelijkheden om jezelf te uiten staan centraal. Door middel van een gevonden thema komt het tot eigen oorspronkelijk werk. De studie geeft behalve een beter inzicht in de hedendaagse kunst ook een beter inzicht in de persoonlijkheid, de eigenheid, de individualiteit, in een totaal woord goed samen te vatten als de IDENTITEIT en de daarbij horende manier van werken van de student. Finding your true self through creatvie education

M – MODERN ART     I – IDENTITY      X – XPECTATION

 

Vierde jaar – Eigen stijl

Het vierde jaar bestaat uit het ontwikkelen en afronden van de eigen stijl en daarbij horende teksten en de gekozen thematiek. Gewapend met vele voorbeelden van moderne kunstenaars, biedt de docent een werkplek waarbij de diepte van het werk wordt onderzocht door vrijheid van techniek en analyse van onderwerpkeuze. De kennis over het gemaakte werk is de rode draad in het zoeken naar een persoonlijke stijl. Dit zal uitmonden in een eindpresentatie van hoogwaardige kunstwerken dat kan dienen als opstap voor een professionele benadering van het vak. De academie wordt afgerond met een diploma en een expositie.

 

Comments are closed.