Amsterdamse Kunst Academie

MIX movement

MIX Movement

MIX is een cultureel platform, wiens gedachtegoed gebaseerd is op de collectieve eenheid. 

Mix verbindt talentvolle artiesten om zich verder te ontplooien. 

MIX biedt een podium aan beeldende kunstenaars en probeert eenheid te creëren in een multidisciplinaire omgeving.

Blijf op de hoogte van nieuwe projecten, lesdoelen en evenementen van het collectief 

rondom MIX: de MIX-Movement.

 

 

MIX Movement werkt aan:

  1. Het samenwerkingsverband met Mixtup. Dat is een flexplek waar afgestudeerden aan de academies in Nederland de krachten bundelen.
  2. De hotspot Brandweerkazerne aan de Weesperzijde. De leiding van het Asher gebouw is op zoek naar een nieuwe locatie. Er wordt hard gewerkt om van de oude Brandweerkazerne een creatieve hotspot te maken. De MIX is gevraagd om daar onderdeel van uit te gaan maken.
  3. Overhoeks. De nieuwe locatie voor vele creatieve doeleinden gaat geëxploiteerd worden door [email protected]. Samenwerking ligt voor de hand en is een mogelijkheid in de nabije toekomst. Jasha van der Well is een trouwe ambassadeur van de MIX en wil daar een rol in spelen.
  4. Een pilot bij de Portland University. Darci Shaver, woonachtig in Portland, onderzoekt de mogelijkheid om de MIX als een B-cooperatian te starten als Pilot bij de Portland University. Dit in samenwerking met het Phillip Glass Day and Night education program.
  5. Samenwerking met de MA en het Roc. Zij zijn op zoek naar scholen die de overgang naar het HBO voor de kunsten makkelijk en inzichtelijk kunnen laten verlopen. Contacten zijn gelegd en mogelijkheden worden onderzocht.

Comments are closed.