Amsterdamse Kunst Academie

Nieuwe methode Part time

Beste Deeltijd vrienden van de MIX,

Zoals we vorig jaar ingezet hebben, gaan we dit schooljaar nog meer professioneel verder.
Zo zijn er een aantal extra’s die de duidelijkheid rondom de opleiding moeten gaan verbeteren.
Bijvoorbeeld willen wij
– meer openheid voor de studenten door het online programma Mixxt.
– Meer samenwerking en versmelting van de groepen.
– Vaker instroom door andere deelnemers in een groep waardoor de dynamiek vergroot wordt.
– Een multi disciplinaire opleiding van de deeltijd gelijk aan die van de dagopeiding.
– Het organiseren van tentoonstellingen
1 )
Wij hebben als doelstelling dit jaar om meerdere tentoonstellingen te maken met Mix studenten.
Dan denken wij aan Alumni en  Studenten die vinden dat ze daaraan toe zijn.
Wij willen dit om de mogelijkheid te scheppen om meer professioneel met jouw werk om te gaan.
Dus niet af te wachten en pas na de studie te exposeren maar tijdens de studie.
Dit als leerproces als extra bij de al aanwezige inhoud en techniek studie. De hoofd doelstelling is en blijft de eigenheid van stijl.
2)
Een tweede punt is dat we vanaf dit jaar meerdere disciplines gaan bestuderen. Vooral bij de starters.
Hieronder vallen fotografie, illustratie, multi media, tekenen, schilderen, 3 – d , installatie en alle combinatie’s onderling.
Dit omdat de moderne kunst meer en meer een totaal pakket aan mogelijkheden bied en niet meer alleen handelt over de schilderkunst.
Iedere student heeft de mogelijkheid om uiteindelijk zijn eigen keuzes te maken t.a.v. de inhoud en de discipline.
3)
We starten een online pagina op Mixxt , dus niet meer huddle. Mixxt : een platform waarop wij online communiceren over wie er les geven, wat er les gegeven wordt, vakantie’s en alle andere vragen en wetenswaardigheden. zo willen wij ook meer museum en gallerie bezoek gaan organiseren.
Iedereen zal zich dan aanmelden op Mixxt.
Er zal email’s komen vanuit Mixxt. Door zo een email ga je naar die site waarop je alle info kan vinden rondom de MIX.
Wie op welke dagen van les geven zullen dan bekend zijn.
De studenten worden dan ook gevraagd om via MIxxt te reageren als er dagen veranderen waarop zij les nemen.
Op Mixxt kunnen ook vragen gesteld worden en door iedereen beantwoord worden.
De mogelijkheden om op andere dagen les te nemen, dan het tijdstip waarop je normaal de lessen volgt,  is mogelijk en kan dan ook op Mixxt worden aangegeven.
4)
De alumni, studenten die van buiten af komen en/of diegene die zijn gestopt maar toch voor een kortere tijd deel willen nemen, kunnen dat doen door een vijf ritten kaart aan te schaffen. Zo een vijf ritten kaart kost E 150,= Deze kan natuurlijk herhaald worden. Je volgt dan niet de opleiding maar doet wel mee met de les die dan speelt en/of gaat je gang op de achtergrond als zijnde je eigen studio met begeleiding. Er wordt dan aan jou les gegeven als de klas eenmaal loopt en draait. Je gaat dan in de groep op en wordt op de eigen vragen begeleid. We moeten dan rekening houden dat een klas  niet meer dan 10 studenten kan bevatten. Dit natuurlijk om de kwaliteit van de opleiding te handhaven. Dit gaat dan ook allemaal gecommuniceerd worden via Mixxt.
5)
De lesstof  zal van te voren worden aangekondigd door de docenten. Het volledige programma zal binnenkort duidelijk gemaakt worden. Alle benodigdheden zijn dan van te voren duidelijk en zichtbaar.

 

Comments are closed.