Amsterdamse Kunst Academie

Wat studeer je op de MIX ?

http://www.m-i-x.org

Mix punt org

Mentality – Identity – Expectation

Instituut voor Verdieping

Platform voor de beeldende kunst waar de eigenheid centraal staat.
Multi disciplinair, interdisciplinair en internationaal.

Centraal in dit platform staat de vraag :

Wie ben je ?
Wat wil je ?
Waar wil je naar toe ?

Authenticiteit – identiteit – eigenheid versus context.
Onder de context wordt verstaan de omgeving – afkomst – karakter – globalisatie -land van herkomst.

Een plek waar de human condition centraal staat.
Bestaan er meer verschillen of zijn er uiteindelijk meer overeenkomsten ?
Hoe komen we tot diepere lagen in de kunst, kunst vanuit diepgang en mens zijn, eigenheid en authenticiteit en hoe verhoud dat zich met zijn omgeving in ons leven?

Wat doet de mens tegenwoordig ?
Hoe zitten we in elkaar ?
Wat is eigen ? Wat is universeel ?
Wanneer neem je de leiding over jouw zeggingskracht en hoe verhoud dat tot zijn omgeving en de ander ?
Wanneer start samenwerking ?

De grote peilers van de beeldende kunst komen in dit platform bij elkaar en worden geanalyseerd vanuit alle nationaliteiten en alle lagen van de bevolking.
Art and popular culture, art and object, art and abstraction,art and representation, art and narrative, art and time, art and nature, art and technology, art and deformation, art and the body, art and identity, art and spirituality, art and globalism, art and architecture, art and institutions, art and politics, art and audience
Al deze onderzoekspatronen komen aan bod door verschillende culturen, gedachten en werelden samen te laten komen in een MIX.

Docenten op HBO niveau gaan op zoek naar het meest oorspronkelijke vorm van uiting van vele kunstvormen, zowel toegepast als autonoom, en alle hybride varianten.
Een essay over het waarom van deze studie, wat veroorzaakte de MIX en wat is er aan het einde uitgekomen voor jou als kennis, handeling en wetenschap ten aanzien van jouw werk en van jouw bijdrage en verdiensten voor de maatschappij.

Peilers >>>

Identiteit
Uniciteit
Coƶperatie
Functionaliteit Marketing

NEW COLORS NEW DIMENSIONS NEW VALUES

Comments are closed.